Ochrana osobních údajů

Pravidla nakládání s osobními údaji

1. Informace o společnosti

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti STARCON design, s.r.o., a.s., IČO: 278 65 282, se sídlem Lisabonská 799/8, Praha 9, PSČ 190 00, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C/122643 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „STARCON“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.designoutlet.cz, www.designoutlet.sk, www.designdiscount.cz, www.designdiscount.sk, www.designlive.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků STARCON, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2. STARCON působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3. STARCON jmenoval pověřencem pro ochranu osobních údajů, kterým je: Ing. Dušan Přikryl, email: poverenec@starcon.eu, telefon: 222 765 203.

2. Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na webových stránkách nebo při vytvoření vaší objednávky. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu, v případě zákazníků také jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo. Volitelně můžete uvést i další údaje, například další doručovací adresu zaměstnání nebo platební údaje.

2.2. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá STARCON informace o zboží, které si naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává STARCON údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.3. STARCON nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi STARCON a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty, nemůže STARCON vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů našim zákazníkům formou obchodních sdělení využívá STARCON zejména e-mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na webových stránkách již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů STARCON v podobě omezeného přímého marketingu. STARCON tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na webových stránkách zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas udělujete v průběhu registrace na webových stránkách nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů STARCON.

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá STARCON především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas udělujete na webových stránkách nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci mohou provádět pouze osoby starší 18 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace zpracovává STARCON při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Na základě uvedených dat získává STARCON statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

3.5. Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu získané pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci STARCON mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zejména pracovníky STARCON. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce se STARCON.

5.2. STARCON dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro STARCON pro účely a způsobem, které STARCON stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které STARCON využívá, patří:

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. STARCON zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona STARCON následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté STARCON požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává STARCON po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí STARCON pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na STARCON vztahují.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na STARCON a požadovat:

7.2. Dále mohou zákazníci STARCON vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě STARCON bez zbytečného otálení ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností STARCON se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Bezpečnost

8.1. STARCON dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). STARCON klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany STARCON pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na STARCON e-mailem na adresu: obchod@starcon.eu, nebo na telefonním čísle 222 765 200.

10. Účinnost

Tato pravidla jsou účinná od 1. 5. 2018 a nahrazují tímto všechna dřívější ujednání o ochraně osobních údajů.

Doprava zdarma platí na každou objednávku. Stále.
Od žárovky až po skříň, vše vám dovezeme za 0 Kč.

Nakupujte bez obav.
Všechno zboží můžete do měsíce vrátit!
Pouze pro stálé zákazníky (po zkušební době)

Nejvýhodnější cenové nabídky bývají rychle pryč.
Od nás dostanete avízo ještě před začátkem akce.

Vážíme si stálých zákazníků. A myslíme na ně.
Chcete dostávat nabídky pro VIP klientelu?

Exkluzivní nákup pouze pro členy DESIGN GENIUS.
Každý týden nové nabídky.

Prvních 30 dní služby je zdarma. Pro aktivaci je nutné mít založený klienský účet na webu (registrovat se).
Službu lze kdykoliv zrušit. Zkušební dobu nelze opakovat.

JIž mám DesignGenius Nemám zájem Vyzkoušet na 30 dní zdarma